100. RAŠTO VIETOS GIEDOJIMUI
EVANGELIJA PAGAL JONĄ 13:34
(R799, A1343)

Naują įsakymą Aš duodu jums:
„Tad mylėkit viens kitą, kaip Aš myliu jus“
„Tad mylėkit viens kitą, kaip Aš myliu jus“
Pažins visi jus, kad mokiniai jūs Mano,
Jei meilę saugosit visad tarp savęs.
Pažins visi jus, kad mokiniai jūs Mano,
Jei meilę saugosit visad tarp savęs.
« Grįžti