102. KRISTAUS IÅ GYVENIMAI
KAIP GANYTOJO
23 PSALMÄ–
(R390, A1170)

 1. Viešpats Ganytojas amžiams,
  Jis poilsio mano vieta.
  Prie vandenų Jis mane veda
  Ir taip Jis pripildo mane.
 2. Jo palaima ir malonÄ— bus su manim
  Per visas, visas mano dienas.
  Jo palaima ir malonÄ— bus su manim
  Per visas, visas mano dienas.
  Pasiliksiu aš amžiams Jo namuose
  Ir puotausiu prie stalo, kurs padengtas man.
  Jo palaima ir malonÄ— bus su manim
  Per visas, visas mano dienas.
 3. Ganytojas ir ganykla Jis
  RamybÄ—s vanduo Jis yra.
  Aš dvasioj iš Jo turtų valgau,
  Geriu Jo malonÄ™ visad.
 4. Tik Jis — ištaisys mano sielą
  Ir valiÄ… ir protÄ…, jausmus.
  Nors tenka per slėnį man eiti —
  Lydės Jis mane — Nuostabus
  .
 5. Dėl manęs Jis paruošė puotą,
  Kad nugalėt priešą per ją.
  Aliejum man patepÄ— galvÄ…,
  Ir taurė džiaugsmu sklidina.
 6. Dabar Jo namuos gyvenu aš,
  Pripildytas Dievo džiaugsmu.
  Šiam džiaugsmui nėra jokių žodžių,
  Nes džiaugsmas šis — Viešpats brangus.
« Grįžti