103. RAŠTO VIETOS GIEDOJIMUI — DEBOROS GIESMĖ
(Teisėjų 5:12)

Pabusk, pabusk, Debora!
Pabusk, pabusk, giesmÄ™ giedok.
Pabusk, Barakai, pakilki drÄ…siai,
Tu laimÄ—jai!
Tekrinta Tavo priešai, o Jehova!
Bet tiems, kas myli Tave,
Suteiki džiaugsmą!
Pabuskite, Dievo vaikai.
Pakilkite kaip karžygiai,
Kovokit kaip JehelÄ—
Su Dievo priešu!
Tekrinta Tavo priešai, o Jehova!
Bet tiems, kas myli Tave,
Suteiki džiaugsmą!
« Grįžti