ŠLOVĖ VIEŠPAČIUI
JO VARDAS
(R64, A1086)

 1. Koks tas vardas — Jėzus!
  Toks didis yra jis mums.
  Danguje ir žemėje nėra aukščiau jo.
  Vardą šį įkvėpsim mes —
  Tamsa pranyks, mirtis išnyks,
  Nes sugrįžta Viešpats Jėzus vėl pas mus.
 2. Džiaugiamės visa širdim
  Šlovė mūs Tėvui — Amen!
  Išpažįstam Tavo vardą, Viešpatie.
  Atiduoti gyrių Tau —
  Tai pasimėgavimas mums.
  O, mes mylim, Jėzau, šaukiamės Tavęs!
« Grįžti