17. AŠ GYVENAU TUŠČIAI

 1. Aš gyvenau tuščiai, ir tikslo nemačiau,
  Kol išgirdau Tą žinią, kad yra kažkas daugiau.
  Pradžioje netikėjau — taip paprastai išėjo...
 2. Ištarti Jo Vardą: „O, Jėzau“
  Sakyti: „Amen“ Jo šlovėj,
  Pripildyti dvasią gyvybe —
  Dievo gyvybė manyje,
  Užliejanti visa manyje,
  Dievo gyvybė manyje!
 3. Vėliau, pabandęs tyliai, pakviesti Jį vardu
  Pasijutau lyg sunkus ligonis tapęs vėl sveiku.
  Versmė gyvybės teka ir skatina mane...
 4. Vos tik pakvietęs Jėzų, ramybę pajutau.
  Jisai mane pripildė, Jėzaus vardą sušukau!
  Anksčiau net nesvajojau pajaust tikrovę Jo...
 5. Dabar esu laimingas, patenkintas su Juo.
  Mana dvasia džiaugsminga ir maitinasi tik Juo.
  Gyvybės medis auga, todėl dabar tereikia...
« Grįžti