18. ŠLOVĖ VIEŠPAČIUI
UŽ JO ĮSIKŪNIJIMĄ
(R66, A82)

 1. Palikęs šlovę ir dangaus gerovę,
  Jėzus atėjo čia išgelbėti mane.
  Ėdžiose gimęs ir daug vargo matęs;
  Liūdesio, ašarų, kančių Žmogus.
 2. Kaip aš Jį myliu, kaip aš Jį myliu!
  Mano alsavimas mano šviesa.
  Didis Kūrėjas mane laimėjo,
  Dievo pilnatvė gyva jame.
 3. Malonės Dievas atpirkimo dieną,
  Tamsios mirties skausme atidavė Save.
  Jis rūpestingas, jautrus, galingas,
  Jis prisikėlė — aš esu Jame.
 4. Žemiškam kūne Dievas Savo Sūnų
  Sutiko paaukot, mums laisvę dovanot.
  Golgotoj miręs ir prisikėlęs!
  Dabar žinau Tu Didis „Aš Esu“.
« Grįžti