19. GYRIUS VIEŠPAČIUI
UŽ JO ĮSIKŪNIJIMĄ
(R67, A84)

 1. Angelai paskelbė mums:
  Štai Karalius gimė jums.
  Jis sutaikins su Dievu
  Žmones nuodėmingus.
  Visos tautos, Å¡tai pakilkit,
  Ir su angelais Jį girkit.
  Mes Betliejui giedame,
  Nes mūs Kristus gimė čia.
  Mes Betliejui giedame,
  Nes mūs Kristus gimė čia.
 2. Kristų lemta šlovint mums:
  Dievas Amžinas Jis mus.
  Iš mergelės, iš tyros
  Gimęs amžių pabaigoj.
  Dievas Pats kūne atėjo
  Ir dėl mūsų daug kentėjo.
  Dievo noras buvo toks:
  Su žmogum būt nuolatos.
  Dievo noras buvo toks:
  Su žmogum būt nuolatos.
 3. Kad įvykdyt sandorą,
  Atėjai į žemę šią.
  Iš dangaus nužengęs Tu,
  Prisikėlei dėl visų.
  Tu gimei palikęs šlovę,
  Mirties valdžią Tu sugriovei,
  Kad pakelt mus Tu gimei,
  Atgimimą mums davei.
  Kad pakelt mus Tu gimei,
  Atgimimą mums davei.
 4. Šauksmą mūsų Tu išgirsk
  Ir mumyse pasilik.
  Dvasioje kaip sėkla auk.
  Valdžią nuodėmės sugriauk.
  Seną prigimtį ištrink,
  Savo antspaudą palik.
  Jėzau, Tu tapai Dvasia,
  Dalini Save per Ją.
  Jėzau, Tu tapai Dvasia,
  Dalini Save per Ją.
« Grįžti