20. GYRIUS VIEŠPAČIUI UŽ JO DIEVIŠKUMĄ
(R46, A57)

 1. Tu Dievo atvaizdas esi,
  O Viešpatie brangus.
  Pilnatvę Dievo atnešei,
  Davei pažint Jį mums.
 2. Tu Dievo Žodis, Viešpatie.
  Gyvybė mūsų Tu.
  Tikrovė Tu esi čia mums,
  Malonė mūs visų.
 3. Tu — Dievo amžino Sūnus,
  Tu — Dievo spindesy
  s. Esybe Dievo Tu esi,
  Pats Dievas Tu esi.
 4. Pats Dievas įsikūnijo,
  Tu viena su Dievu.
  Ir nieks negali taip išreikšt,
  Kaip Jį išreiškei Tu.
 5. Mes mėgaujamės Tavyje,
  Gyvybe mūs esi.
  Mes giriam Tėvą ir Tave,
  Mes gyriaus kupini.
« Grįžti