21. ŠLOVĖ VIEŠPAČIUI
JO IÅ AUKÅ TINIMAS
(R97, A132)

 1. Atsisėdo Jėzus sostan,
  Mūsų Viešpats danguje.
  Taip išaukštintas Jis Dievo,
  Vainikuotas Jo Å love.
 2. Kaip žmogus pas mus atėjo
  Dievo siųstas mirti čia.
  Šis žmogus išaukštintasis
  Prisikėlė šlovėje.
 3. Dievas Pats Jame gyveno,
  Apsireiškė žmoguje.
  Taip išaukštino Jis žmogų
  Ir dabar jie taikoje.
 4. Susiliejo su žmogum Jis,
  Apsireiškė žmoguje.
  Susiliejęs su žmogum Jis
  Taip dalinasi Å¡love.
 5. Ir danguj pašlovintasis —
  Jis sugrįžo kaip Dvasia,
  Ką Jis turi, ką įvykdė
  Visa tai paskelbė čia.
 6. Mes lygiuojamės į Kristų,
  Ir Bažnyčia spindi Juo.
  Jo Dvasia mus Å¡iandien ugdo,
  Veda mus šlovės keliu.
 7. Štai dabar Valdovas mūsų
  Atsisėdo sostan Jis.
  Kristus — Gelbėtojas mūsų
  Å love vainikuotas Jis.
« Grįžti