23. Å LOVÄ– VIEÅ PAÄŒIUI
JO MEILÄ–
(R114, A152)

 1. Nesuvokiama Tavoji meilė mums, o Viešpatie.
  Gilumu jai neprilygsta net tamsiausioji gelmÄ—.
  Tik iš meilės Tu numiręs,
  Atiduodi Save man;
  Įsitvirtinti Tavyje,
  Tavo dalelyte tapt.
 2. Kas stebuklus apsakys Å¡iuos kÄ… Tu meilÄ—je kuri?
  Nuostabiausias Å¡is stebuklas, kad Save man dalini.
  Tavo meilÄ— duoda viskÄ…
  Kuo aprūpinti gali.
  AÅ¡ galiu net semt gyvybÄ™
  Ir turtus tavus patirt.
 3. Viešpatie, esi Tu meilė — nieks negali taip mylėt.
  Tik iš Tavo meilės galim sunkumus mes nugalėt.
  Ir gausi Tava malonÄ—
  Liejas per dienų dienas;
  Suteiki mums tikrą meilę —
  Koks saldus Tu visada.
 4. Begalinė Tavo meilė — kas gi gali mus atsiet?
  Tiktai tavo meilė gali amžiams mus kartu suliet.
  Amžinybėj viena būsim;
  Aš Tavy — Tu manyje
  Ir patvirtinti galiu aš —
  Esam viena meilÄ—je.
« Grįžti