28. GYRIUS VIEŠPAČIUI
(R131, A181)

 1. Avinėliui Jo bažnyčioj:
  Gyrius! Garbė!
  Danguje Jam skamba himnai:
  Gyrius! Garbė!
  Griuvo žemiškieji sostai,
  Šlovę Jam tik atiduosim,
  Nepailstamai giedosim:
  Gyrius! Garbė!
 2. Kas tik galit girkit Jėzų:
  Gyrius! Garbe!
  Giedam mūsų Atpirkėjui:
  Gyrius! Garbė!
  Lyg griaustinis aidi gyrius,
  Tiktai Jam šlovė tekyla,
  Ir per amžius nenutyla:
  Gyrius! Garbė!
 3. Skamba kanklės Jėzaus šlovei:
  Gyrius! Garbė!
  Liejas Jo gausi malonė:
  Gyrius! Garbė!
  Sumokėjo mūsų skolą,
  Nuodėmes krauju nuplovė,
  Veda mus į Dievo šlovę:
  Gyrius! Garbė!
 4. Sielvarte, skausme giedokit:
  Gyrius! Garbė!
  Juo tikėti nenustokit:
  Gyrius! Garbė!
  Å ia nauja giesme visi mes
  Gelbėtoją šlovinsime
  Avinėlį girsime mes:
  Gyrius! Garbė!
« Grįžti