31. ŠLOVĖ VIEŠPAČIUI
JO PRISIMINIMAS
(R165, A223)

 1. Meilės puotoje Tavoj matom duoną, taurę čia.
  Ir priimdami mes tai — Tavimi pagirdyti.
  Už šią taurę duotą mums,
  Mes dėkingi esame.
  Atpirkimas joj apstus,
  Tai palaiminimas mums.
 2. Tu praliejai kraują šį, kad nuplautum nuodėmes.
  Regim pažadą visi — Dievo laiminami mes.
  Ir rūstybės taurę šią,
  Juk išgėrei Tu už mus.
  Geriame palaimą mes,
  Nes ją suteikei Tu mums.
 3. Dievas, buvęs tolimu, tapo mūsų likimu.
  Per pralietą kraują Jo — Dievas tapo mums viskuo.
  Jo gyvybę turime,
  Išpirkti — ramybėj mes.
  Dievas turi tikslą mums:
  Mes su Juo — dalia Jis mūs.
 4. Dievo taurė mums duota, kad visi ragautų ją.
  Mėgautumės visada dangiškąja dovana.
  Dvasioje dalinsimės
  Kas atlikta Kryžiumi.
  Geriam taurę meilėje
  Ir prisimenam Tave.
« Grįžti