33. ŠLOVĖ VIEŠPAČIUI
JO PRISIMINIMAS
(R170, A233)

 1. Koks šis stebuklas, Viešpatie!
  Mes viena amžiams su Tavim.
  Tu manyje ir aš Tavy,
  O, paslaptis didinga ši.
 2. Atidavei Save už mus,
  Kad taptume visi dalis Tavęs.
  Praliejai kraują Tu už mus visus,
  Išlaisvinai nuo nuodėmės.
 3. Prisikėlimu pakeitei
  Save ir kaip Dvasia grįžai pas mus,
  Kad būčiau aš pripildytas Tavim
  Ir kad įgyčiau tuos turtus.
 4. Žiūrėdami į ženklus šiuos,
  Mes matom Tavo meilė išreikšta.
  Už viską Tau dėkingi esame —
  Tavus darbus prisimenam.
 5. Duoną ir taurę priimam:
  Saldumas Tavo pakerėjo mus.
  Tik dvasioje sutinkame Tave,
  Ir tik Tu ją aprūpini.
 6. Valgyt ir gerti iš Tavęs,
  Tave per dvasią norime priimt.
  Pripildyki visus mus savimi —
  Tave mes norim prisimint.
« Grįžti