44. KRYŽIAUS KELIAS
GYVYBĖS KELIAS
(R456, A631)

 1. Kad patirt prisikėlimą.
  Kryžių aš turiu priimt.
  Iš mirties gyvybė kyla.
  Kad gyvent — turi numirt.
 2. Jei nemirsime —
  Negyvensime.
  Iš mirties gyvybė kyla.
  Gimsta šviesoje.
 3. Manyje, kad augtų Kristus.
  Mano dvasios gilumoj.
  Reikia sielą man palikti —
  Kryžių nešti nuolatos.
 4. Jei aš būsiu nukryžiuotas
  Dvasioje su Viešpačiu.
  Tik tada paveikus mirčiai,
  Jo gyvybė ištekės.
« Grįžti