45. SIEKIMAS AUGTI KRISTUJE
(R281, A395)

 1. O Jėzau Kristau, auk many,
  Tada mažėsiu aš.
  Padėk atverti širdį Tau,
  Palikti nuodėmę.
 2. Kasdieną Tu Sava jėga
  Apgaubki negalią,
  Apšvieski Tu Sava šviesa,
  Suteik gyvybę man.
 3. Tava Šviesa, kur šviečia man
  Patrauks piktas mintis.
  Kad niekas aš, o viskas Tu —
  To mokaus aš kasdien.
 4. Duok man matyt šlovės daugiau.
  Teisus ir šventas Tu.
  Malonėj ar varge išlikt
  Tavuoju atvaizdu.
 5. Pripildyk dangišku džiaugsmu,
  Laikyk Sava jėga.
  Ir Tavo meilei leisk spindėt
  Ir liekis į mane.
 6. Būk man gyvenimo tikslu
  Ir auki manyje.
  Aš noriu nešti vaisių Tau
  Išliek malonę man.
« Grįžti