46. SÄ„JUNGA SU KRISTUMI
VIENYBÄ– SU JUO
(R327, A474)

 1. Viena, Viešpatie, mes esam
  Dvasioje su Tavimi.
  Ką turi, turiu ir aš, nes
  Tu man viskÄ… suteiki.
 2. Viena mes, viena mes.
  Viena mes, viena mes.
  Per dienas esu Tavyje,
  Skęstu Tavo turtuose.
 3. Tavo žmogišką gyvybę,
  ViskÄ… Tavo priimu.
  Paklusnumas Tavo, JÄ—zau,
  Tapo man prieinamu.
 4. Mirtyje su Tavim viena.
  Aš ant kryžiaus su Tavim.
  Šiam pasauliui aš numiręs,
  Ir pasaulis miręs man.
 5. PrisikÄ—lime mes viena.
  PrisikÄ—liau Tavyje.
  Manyje Tava gyvybÄ—,
  Pasikėliau aš per ją.
 6. Su Tavim išaukštintas aš,
  Danguje aš su Tavim.
  Žemėje esu praeivis,
  Gyvenu lik Tavyje.
 7. Su Tavim aš karaliauju,
  Ir valdau aš su Tavim.
  Vienas kitame gyvenam:
  AÅ¡ Tavy, o Tu many.
« Grįžti