47. VIEŠPATIES KŪNAS

  Viešpaties Kūnas, Jėzaus Kristaus kraujas
  Atneša išganymą ir perkeičia tave
  Viešpaties Kūnas, Jėzaus Kristaus kraujas
  Atneša išganymą ir perkeičia tave
  Džiaukis, dėkoki, ši malonė tau duota
  Vienytis su Viešpačiu ir pasilikt Jame
  Džiaukis, dėkoki, ši malonė tau duota
  Vienytis su Viešpačiu ir pasilikt Jame
« Grįžti