48. KRISTAUS, KAIP GYVYBĖS, PATYRIMAS
(R356, A507)

 1. Buvau be Dievo tamsoje,
  Pavergtas nuodėmės;
  Bet Žodis apšvietė mane,
  Kad Kristus manyje.
 2. Kristus, gyvena many,
  Kristus gyvena many.
  Nuostabus Jo išgelbėjimas —
  Kristus gyvena many.
 3. Šviesa pažadina gėles
  Iš sėklos žemėje,
  Taip trykšta meilė ir šviesa
  Iš Kristaus manyje.
 4. Gėlės gyvybė sėkloje;
  Iš sėklos veržias ji.
  Taip Viešpačiui šlovė už tai,
  Kad Jo Dvasia many.
 5. Pripildytas siekimo aš,
  Kad tapčiau toks kaip Jis;
  Šia mintimi aš gyvenu:
  „Kristus gyvena many“.
« Grįžti