50. JO TURTAI
(R397, A542)

 1. Mūsų Gelbėtojo turtai
  Nieks negali jų ištirt.
  Bet šiandien pilnatvę Dievo
  Aš apsčiai galiu patirt.
 2. Kristaus turtai, Kristaus turtai
  Skiriami jie man yra,
  Nors ir sunku juos ištirti —
  Bet realūs visada.
 3. Kristaus Gelbėtojo turtų
  Neįmanoma aprėpt.
  Jie pripildyti gyvybe —
  Niekad nenustosią šviest.
 4. Išmintis, valdžia, ramybė
  Ir išgydymas juose.
  Pasimėgavimas mūsų —
  Tiktai Kristaus turtuose.
 5. Šie turtai — Pats Viešpats Dievas,
  Viskas slypi tik Jame.
  Jo valdžia ir asmenybė
  Å iandien mano dvasioje.
 6. Mūsų Gelbėtojo turtai —
  Nieks negali jų suvokt.
  Ilgį, plotį, gylį, aukštį
  Nieks negali išmatuot.
 7. Mūsų Gelbėtojo turtai
  Neapsakomi yra,
  Bet tik jie man tikras džiaugsmas
  Mano amžina jėga.
 8. Aš veržiuos suvokti turtų —
  Kristaus jie pilnatvėje,
  Kad galėčiau jais dalintis
  Su šventaisiais meilėje.
« Grįžti