51. KRISTAUS PATYRIMAS SEKIMU DVASIA
(R428; A594)

 1. Tu mana ramybė
  Ir gyvybė Tu,
  Taip išlieku dvasioj
  Aš su Viešpačiu.
 2. Jo Dvasia seku aš,
  Viešpaty esu.
  Jis gyvybę teikia.
  Džiaugsmą atrandu.
 3. Viešpaties esu jau,
  Buvau pančiuose.
  Tik per Jo gyvybę
  Dabar laisvėje.
 4. Aš mąstysiu dvasioj,
  Kūniškumui — ne!
  Dvasiai tik paklūsti
  Noriu visada.
 5. Padeda man Kristus
  Dvasiniu išlikt,
  Net kūnu gyvybę
  Aš galiu patirt.
 6. Ir mana ir Dievo
  Dvasios viena jau:
  Paveldėtojas aš,
  Aš iš Jo gimiau.
« Grįžti