52. KRISTAUS PATYRIMAS DVASIOJE
(R342, A1141)

 1. Mes giedosime Viešpačiui dvasioj.
  Mes giedosime Jam iš gelmių.
  Aleliuja! Sušuksime Jėzui.
  Susilieję vienybėj su Juo.
 2. Daug mes metų religijoj buvom.
  Proto valdomi buvome mes,
  Jausmuose pasiklydę klajojom.
  Nežinojome kur mūs dvasia.
 3. Mokomės kreipti žvilgsnį į dvasią.
  Kaip gyvybę mes priimam Jį.
  Mokomės Jėzumi pasisotint.
  Ir beprasmišką kovą palikt.
 4. Jam šlovė už gyvybę Jo Dvasioj.
  Jam šlovė už Jo atgaivą mums.
  Kreipdamiesi nuo proto į dvasią
  Ten atrasime mes Jo tūrius.
« Grįžti