54. KRISTAUS, KAIP VALGIO IR GĖRIMO, PATYRIMAS
(R366, A1150)

 1. Gyvybės duoną valgome,
  O iš šaltinio geriame.
  Ir Jėzus sako: gerk iš Jo,
  Tada netrokši niekada!
  Kaip, netrokšiu niekada?
  Taip, netrokši niekada.
  Kaip, netrokšiu niekada?
  Taip, netrokši niekada!
  Ir Jėzus sako: gerk iš Jo,
  Tada netrokši niekada!
 2. Gyvybės duoną valgome,
  Su Viešpačiu puotaujame.
  Gyvybės duoną valgyk tu,
  Tada nealksi niekada.
  Kaip, nealksiu niekada?
  Taip, nealksi niekada!
  Kaip, nealksiu niekada?
  Taip, nealksi niekada!
  Gyvybės duoną valgyk tu,
  Tada nealksi niekada.
 3. Kvėpuojame gyvybe mes,
  Taip prisipildom Viešpaties.
  Ir kas kvėpuos gyvybe šia,
  Gyvybė Dievo bus jame.
  Kaip, gyvybė bus jame?
  Taip, gyvybė bus jame!
  Kaip, gyvybė bus jame?
  Taip, gyvybė bus jame!
  Ir kas kvėpuos gyvybe šia,
  Gyvybė Dievo bus jame.
 4. Gyvybės vyną geriame,
  Kuris yra mūs dvasioje.
  Ir kas tik geria Jį visad,
  Per amžius džiaugsis jis Dieve.
  Kaip, džiaugsis jis Dieve?
  Taip, džiaugsis jis Dieve!
  Kaip, džiaugsis jis Dieve?
  Taip, džiaugsis jis Dieve!
  Ir kas tik geria Jį visad,
  Per amžius džiaugsis jis Dieve.
 5. Mūs Jėzus, prisikėlęs Jis,
  Kad gyvybę į mus dalint.
  Ir jeigu tu Jį priėmei.
  Gyvensi tu jau amžinai.
  Kaip, gyvensiu amžinai?
  Taip, gyvensi amžinai!
  Kaip, gyvensiu amžinai?
  Taip. gyvensi amžinai!
  Ir jeigu tu Jį priėmei —
  Gyvensi amžinai Jame.
« Grįžti