56. KRISTAUS PATYRIMAS
MĖGAVIMASIS JUO
(R425, A1152)

 1. Vilioja Kristus mus visus kasdieną vis stipriau —
  Tyresnio ir skaistesnio mes nerasime daugiau.
  Nėra mums žodžių išsakyt — nėra aukščiau už Jį;
  Kiekvieną dieną vis brangesnis darosi mums Jis.
 2. Negalim išsakyti, kas slypi mūsų Kristuje —
  Jis lobis mūs brangiausias ir brangėja Jis kasdien.
 3. Atėjus į bažnyčią Kristų mes išvydome,
  Ir Jo gausi malonė išsiliejo šlovėje.
  Atradome pilnatvę mes, atradom Jo turtus;
  Kiekvieną dieną vis brangesnis darosi Jis mums.
 4. Gyvybę teikianti Dvasia — Ji mūsų dvasioje.
  Ji taip visus augina mus Savoj gyvybėje.
  Susirinkimuos su Šventaisiais kyla mūs dvasia,
  Ir Kristus tapo mums visiems brangesnis dieną šią.
 5. Atstatymui sujungė Jis visus mus Savimi,
  Kad Kristų ir Bažnyčią mes regėtume visi.
  Ką turime, kas esame dalijamės šiandien;
  Dėl Dievo tikslo mes, kuris brangesnis vis kasdien.
« Grįžti