57. KRISTUS — MŪSŲ PASIMĖGAVIMAS
(R426, A1153)

 1. Mes suradom Kristų, Jis dabar
  Tapo viskas visame.
  Vardo Jo kasdien mes šaukiamės —
  Taip palaimoj esame.
 2. Šiuo džiaugsmu mes džiaugiamės kiekvieną dieną.
  Dievo džiaugsmas! Dievo džiaugsmas!
  Šiuo džiaugsmu mes džiaugiamės kiekvieną dieną —
  Nieks negali mums jo apribot.
 3. Radom Kristų — Jis dabar Dvasia,
  Jis gyvena mumyse.
  Toks prieinamas yra Jis mums —
  Nuolat mūsų širdyse.
 4. Mes suradom kelią Juo gyvent:
  Jo žodžiu mūs maldoje.
  Jo tik šaukiamės mes nuolatos,
  Valgom, geriam mes Jame.
 5. Vietinę bažnyčią radome —
  Jau namus mes turime.
  Mums atsakymai bažnyčioje
  Kaip palikti Babelę.
 6. Džiaugsmui šiam nėra jokių ribų
  MÅ«s susirinkimuose.
  Viešpats duoda mums šiandien jėgų,
  Jo turtuose skęstame.
« Grįžti