59. KRISTAUS PATYRIMAS, MEILĖ JAM
(R403, A1159)

 1. Jėzau, sužavėtas Tavo grožiu.
  Atveriu aš savo širdį Tau.
  Pasilikt religijoj nenoriu,
  Noriu priklausyti aš tik Tau.
  Kai visad žvelgiu į Tavo šlovę,
  Pradedu tada ir aš spindėt.
  Aš maldauju: Jėzau, mane persunk,
  Savo Dvasią su mana suliek.
 2. Sušvytėjęs! Regiu aukštumose
  Tavo sostą, o Žmogaus Sūnau!
  Dievo ugnimi esu apgaubtas,
  Kad su Tavimi spindėčiau.
  Ir pažindamas puikumą Tavo,
  Gėdoje prarandu meilę sau.
  Tiktai Tau mes atiduodam šlovę,
  Už Tave mums nieko nėr saldžiau.
 3. Indą alebastrinį, o Jėzau!
  Sudaužysiu aš iš meilės Tau.
  Ir patepsiu galvą Tau, Valdove,
  Pamiltasis, dovana ši Tau.
  Dėl Tavęs aukojuos šiandien, Jėzau!
  Tave myliu — tuo laimingas aš.
  Savo širdyje aš meilės pilnas,
  Brangų tepalą atnešiu aš.
 4. O, pakilk ant smilkinimo kalno,
  Aš ilgiuosi, Viešpatie, Tavęs.
  Iš širdies šaltinio gerki, Jėzau!
  Atrandu ramybę Tavyje.
  Ir ne vienas dievinu Tave aš:
  Su šventaisiais — Tavo Nuotaka.
  O, ateik! Tavęs mes, Jėzau, laukiam;
  Norim būti Tavo meilėje.
« Grįžti