6. TĖVO GARBINIMAS UŽ JO NAUJUMĄ
(R12, A16)

 1. Neblėstantis, Tu Tėvas mūs
  Naujumas Tavyje.
  Tu kaip rasa gaivinantis.
  Pagirdai Tu mane.
 2. Tu nesikeičiantis Tėvas,
  Tu jaunas amžinai.
  Per amžius atskleidi Save
  Naujovėj nuostabioj.
 3. Tave pažįstame visi
  Ir vėl, ir vėl naujai.
  Tu atgaivą visiems teiki.
  Nors metai bėga greit.
 4. Palaiminimus suteiki
  Ir vėl, ir vėl naujus
  Naujoji Sandora Tava
  Atvėrė kelią mums.
 5. Tu naują širdį mums davei
  Ir dvasią atgimdei.
  Dabar mes esame visi
  Naujajam KÅ«riny.
 6. Atnaujini Tu, Tėve, mus —
  Kas sena naikini.
  Kiekvieną dieną naują Tu
  Gyvybę suteiki.
 7. Dangus ir žemė bus nauji.
  Ir viskas nauja bus
  Gyvybės medis duos vaisius
  Per ištisus metus.
 8. Naujumas Tavo amžinas.
  Tu Naujas visame.
  Nauja giesme mes girsime
  Per amžius tik Tave.
« Grįžti