62. KRISTAUS PATYRIMAS, JO IŠRAIŠKA
(R424, A591)

 1. Ne, ne mane! Many temato Kristų!
  Kristų tegirdi, gerbia, myli Jį.
  Kristus — ne aš, mani veiksmai ir žodžiai,
  Kristus — ne aš, mintyse ir darbuos.
 2. Noriu pabėgti aš nuo savęs,
  Tavyje pasislėpt.
  O, kad gyvenčiau jau ne aš,
  O Tu, mūs Viešpatie Kristau many.
 3. Kristus — ne aš, išsklaido visas baimes
  Ir sielvartus, taip slegiančius mane.
  Kristus — ne aš, Savu žodžiu paguodžia,
  Kristus — ne aš, nušluosto ašaras.
 4. Kristus tiktai! Aplinkui vien tuštybė!
  Kristus tiktai! Mūs žodžiai laikini.
  Kristus tiktai. Mano planai beprasmiai!
  Te iš manęs nė pėdsako neliks.
 5. Kristus — ne aš, varguos visus paguodžia.
  Kristus ne aš, mus jėgos tik Jame.
  Kristus tiktai mūs sielai, dvasiai, kūnui.
  Kristus tiktai gyvena manyje.
 6. Kristų tiktai nuo šiol visur regėsiu.
  Greit pamatysim mes Jį šlovėje.
  Kristus, tik Jis, išpildo mano norus.
  Kristus, tik Jis, man viskas visame.
« Grįžti