63. DIEVO, KAIP MŪSŲ AMŽINOJO LIKIMO, PATYRIMAS
(R436, A600)

 1. Dalia mus Dievas, meilÄ— Jis.
  Visur Tu visada.
  Be Tavęs viskas tuštuma
  Danguj ir žemėje,
  Danguj ir žemėje.
 2. Tušti net dangūs be Tavęs.
  Vien dulkės žemėje.
  Tik Tavęs, Dieve, trokštame —
  Kitaip tuštybėj mes,
  Kitaip tuštybėj mes.
 3. Aš Tau dėkoju, Viešpatie,
  Davei gyvenimÄ….
  Namus, draugus, turtus davei —
  Tai neatstos Tavęs,
  Tai neatstos Tavęs.
 4. Turtai visi — tuštybė tai!
  Tai neprilygsta Tau!
  Net pinigai, geri draugai
  Ir žemiški džiaugsmai,
  Ir žemiški džiaugsmai.
 5. Nors žemė priklausytų man
  Ir žvaigždės danguje,
  Bet be malonės ir Tavęs
  Esu tuštybėje,
  Esu tuštybėje.
« Grįžti