65. DIEVO KAIP GYVYBĖS, PATYRIMAS
(R441, A1196)

 1. Mūs Dievas gyvas! O, Aleliuja!
  Ir mumyse Jis! O, aleliuja!
  Jį paragavom,
  Dalia Jis mūsų.
  Ir šaukiamės Jo nuolatos.
 2. Visi kartu mes! Kaip nuostabu tai!
  Nes viena dvasioj šeima mes tapom.
  Jo Kūnas esam
  Ir Jį išreiškiam,
  Mums Jėzus tapo realus.
 3. Bažnyčios visos Juo prisipildė,
  Nes nori, kad Jį pažintų žmonės.
  Su Juo į miestus
  Mes norim eiti,
  Ir taip apreikšti Jį visiems.
« Grįžti