66. DIEVO PATYRIMAS PER TREJYBĘ
(R443, A608)

 1. Sūnus ir Tėvas, ir Dvasia Šventoji —
  Esybėj viena esą visi Trys.
  Viskuo mums tapti Dievas šiandien nori,
  Per Sūnų Dvasioj nori mus įgyt.
 2. Trivienis Dievas Tapo mums viskuo!
  Šlovinga tai ir nuostabu!
  Ir visa tai mes gavom dovanai!
  Kaip nuostabu, šlovinga tai!
 3. Šaltinis — Tėvas, iš Jo teka turtai,
  Visus juos nori Jis mums atiduot.
  Jame mes atsargas visi atrandam,
  Ir trokštame visi Jam atsiduot.
 4. Kaip nuostabu! Sūnus išreiškė Dievą,
  Gyvendamas čia žemėj tarp žmonių.
  Iš nuodėmės visus Jis mus atpirko,
  Sutaikė nuodėmingus su Dievu.
 5. Priėmęs kryžių, Jėzus Dvasia tapo.
  Jo tikslas Dievą perduoti į mus.
  Šlovinga tai, kad dvasios viena tapo,
  Ir visą amžinybę viena bus.
 6. Kaip realu, mūs Dievas Dvasia šiandien!
  Gyvenkim Juo ir lieskime tik Jį!
  Ir viena su Dievu mes esam dvasioj,
  Ir nieks negali mūsų jau atskirt.
« Grįžti