67. DIEVO PATYRIMAS PER DVASIOS NAUDOJIMĄ
(R447, A612)

 1. Dievas nori mus maitinti
  Esybe Sava,
  Kad su Juo mes būtum viena
  Savo dvasiose.
 2. Dievo mums esybė liejas
  Dvasios tėkmėje.
  Tik naudodami mes dvasią
  Jį pažinsime.
 3. Dvasioje, palietę Dievą,
  Mes supratome.
  Prigimtį Jis Savo davė
  Mums Sava Dvasia.
 4. Dievą liečiame mes dvasioj,
  Suvokiam protu.
  Bet jei dvasios nenaudosiu
  Liksiu aš vargšu.
 5. Mes malda priimsim Žodį
  Tavo gyvąjį.
  Taip visus mus Jis pripildys
  Savimi.
 6. Likdami mes Dievo Žody
  Liečiam Viešpatį.
  Bet vis tiek mums reikia dvasios,
  Raidėje — mirtis.
 7. Mums per Dvasią spinduliuoja
  Jo šlovės turtai.
  Savo dvasią mes naudosim
  Ir įgysim tai.
« Grįžti