68. PARAGINIMAS BĖGTI LENKTYNĖSE
(R471, A1206)

 1. Štai lenktynės skirtos mums — Aleliuja!
  Turim bėgti šiuo keliu pirmyn.
  Paskui tuos, kas bėga jau — Aleliuja!
  Dievas sakė mums: „Žiūrėk į Jį“.
 2. O, pažvelk, o pažvelk,
  Tu į Jėzų pažiūrėk.
  Ir nuo visko atsisuk tu į Jėzų
  Ir pažvelk, pažvelk tu į Jį.
 3. Viską nuo savęs atmesk — Aleliuja!
  Nusisuk nuo triukšmo ir kovų.
  Būsi tik Jame ramus — Aleliuja!
  Tik pažvelk, pažvelk tu į Jį.
 4. Nuo audringos sielos tu —Aleliuja!
  Nusisuk nuo savo nesėkmių.
  Tu į tikslą pažiūrėk — Aleliuja!
  Ir pažvelk, pažvelk tu į Jį.
 5. Visą praeitį atmesk — Aleliuja!
  Gėrį su blogiu paliki tu.
  Ir laikykis tu tik Jo — Aleliuja!
  Ir pažvelk, pažvelk tu į Jį.
 6. Pažiūrėk į veidą Jo — Aleliuja!
  Tavo kelią tik Jisai užbaigs.
  Gausime malonę mes — Aleliuja!
  Jeigu žvelgsime tiktai į Jį.
« Grįžti