69. VIDINĖS GYVYBĖS SKIRTINGOS PUSĖS
DVI DVASIOS KAIP VIENA
(R502, A745)

 1. O, mano Viešpats — Jis Dvasia,
  Jis mano dvasioje.
  Dvi dvasios tapo kaip viena,
  Kad būt vienybėje.
 2. Per Tavo Dvasią supratau
  Aš savo dvasioje,
  Kad aš tapau Tavu vaiku
  Ir turiu paveldą.
 3. Tik dvasioje liečiu Tave,
  Noriu Tave pažint,
  Tu kaip Dvasia mums atskleidi
  Savąją prigimtį.
 4. Tik dvasioje mes galime
  Eiti Tavu keliu.
  Tu kaip Dvasia jį apšvieti,
  Kad eitume kartu.
 5. Tik per Tave mes dvasioje
  Galime Tau tarnaut,
  Per Savo Dvasią mumyse
  Duodi Save ragaut.
 6. Tik per Tave mūs dvasioje
  Maldos pakyla Tau,
  Tu kaip Dvasia teki per mus —
  Nebesustabdomai.
 7. Kad susitikti su Tavim,
  Grįžtam į dvasią mes.
  Tiktai joje dalijamės
  Tėvo palikimu.
 8. Kokia vienybė. Viešpatie,
  Dvi dvasios jau viena.
  Tavo Dvasia — Ji manyje,
  O mano Tavyje.
« Grįžti