71. MALDA
DVASIOS NAUDOJIMAS
(R526, A782)

 1. Paslaptinga, Viešpatie,
  Kad many Tu gyveni.
  Koks stebuklas šis yra,
  Kad mes viena Tavyje.
 2. Dvasioje galiu gyvent,
  Nuolatos joj vaikščioti.
  Tau dvasia galiu tarnaut,
  Dvasioj Tave aukštinti.
 3. Meldžiantis Tavu žodžiu
  Dvasioje Tave liečiu
  Ši malda sustiprina,
  Mano dvasią pakelia.
 4. Dvasią stiprink man — meldžiu,
  Kad kitus pažadinčiau.
  Te pakils mana dvasia,
  Kad atverčiau jiems Tave.
 5. Visuomet kai aš kalbu,
  Te dvasia mana kalbės.
  Ir ką bedaryčiau aš,
  Lai tik veda ji išties.
 6. Kai aš būnu dvasioje
  Ir ji liejas per mane,
  Te atvers kitų dvasias
  Ir nuneš juos pas Tave.
 7. Liek malonę iš aukštai,
  Savo Dvasią man įkvėpk,
  Kad turtingas būčiau aš
  Ir sustiprintas Tavim.
« Grįžti