76. BAŽNYČIA
JOS PATRAUKLUMAS
(R580, A852)

 1. Tavo buveinę myliu aš —
  Bažnyčią, Viešpatie.
  Tavo širdis atrado čia
  Džiaugsmą, ramybę.
 2. Save atidavei už Ją,
  Kad Ją įgytumei.
  Jai atiduodu kūną aš —
  Mylinčiai širdžiai.
 3. Gyvybe Tu dėl Jos tapai,
  Kad aš gyvenčiau ja.
  Savęs atsižadu, kad Ji
  Būtų pilna Tavęs.
 4. Bažnyčia Tavo Nuotaka,
  Kūne regiu Tave.
  Džiaugsmu, ramybe ir tiesa
  Pripildo Ji mane.
 5. Visus turtus, kurie Joje,
  Tu dovanoji man.
  Aš tik Joje Tau priklausau,
  Kad džiuginčiau Tave.
 6. Tavo buveinę myliu aš —
  Bažnyčią Viešpaties.
  Gyvensiu amžinai Joje
  Su Tavim, Viešpatie.
« Grįžti