77. BAŽNYČIA
KAIP KRISTAUS KŪNAS
(R597, A1226)

 1. Kristaus Bažnyčia šlovinga, mes dalis Jos esame.
  Džiaugiamės, kad mus surinko Viešpats čia.
  Vienas KÅ«nas Å¡ioj visatoj ir tik Jam priklausome.
  Aleliuja! Mes dėl Jo čia esame!
  Aleliuja! Kristaus KÅ«nas! Mes visi nariai Å¡io KÅ«no!
  Pasišventėme dėl Kūno! Aleliuja, mes visi kaip vienas čia!
 2. Niekas čia neypatingas, mes visi vienybėje,
  Tik vienybėje išreiškiam Dievą mes.
  Ne tik vietinėj Bažnyčioj, bet ir Kūne mes vienam.
  Aleliuja! Kristaus KÅ«ne esam mes!
  Aleliuja! Kristaus Kūnas! Tai Šėtonas bijo Kūno!
  Nugalėtojai mes Kūne! Aleliuja! Kristaus Kūne šiandien mes.
 3. Dievo prigimtis žibintuose auksiniuos septyniuos,
  Ji nepaprasta ir šviečia mums visiems.
  Tiktai Kūne turim dieviškąją prigimtį visi.
  Aleliuja! Galim Å¡viest ir mes Å¡iandien!
  Aleliuja! Kristaus Kūnas! Mes žibintai šiame Kūne!
  Auksu spindi Kristaus KÅ«nas! Aleliuja! Galim Å¡viesti mes visi.
 4. Kaip išlikti mums vienybėj, būti dieviškiems ir šviest?
  Aleliuja! Reikia Kristų valgyt mums!
  Jis gyvybės medis, mana, puota mūsų amžina.
  Aleliuja! Juo maitinkimės kasdien!
  Tiktai taip vieningi būsim! Tik taip dieviški mes būsim!
  Tada šviesti mes galėsim! Aleliuja! Kristus maistas mūs yra.
« Grįžti