78. BAŽNYČIA
KRISTAUS NUOTAKA
(R599, A1229)

 1. Tava širdis Bažnyčioj.
  Tu trokšti, Kristau, Jos.
  Ar veikime, ar žody —
  Tu nepamiršti Jos.
  Prieš sukuriant pasaulį
  Jau apie Ją mąstei;
  Ir niekas negalėjo
  Minčių nuo Jos nukreipt.
 2. Visatos dar nebuvo,
  O Tu žinojai jau.
  Buvai apmąstęs viską:
  Kaip Nuotaką įgaut.
  Nors kūriniją Savo
  Širdies gelmėj matei,
  Bet troškai Tu tik vieno —
  Tik Nuotakos šlovėj.
 3. Tava valią, o Kristau —
  Stipresnės nėr už ją:
  Tik Nuotaką įgyti
  Kad būt Tau poroje.
  Nors nuodėmė mus gundo,
  Išjuokus silpnume —
  Tu Nuotakos Savosios
  Nebeatstumsi, ne.
 4. Nesibaigiančia meile,
  Su gailesčiu širdy
  Ieškojai nepaliaujant,
  Jos laukei ilgesy.
  Gyvybę Tu kaip auką;
  Atidavei už Ją.
  Gyvybę dovanojai:
  Taip gimė Nuotaka.
 5. Savam prisikėlime
  Jai artimu tapai.
  Kaip būsi sužavėtas
  Kai Ji jau bus šlovėj.
  Vienintelis Jos tikslas,
  Tik vieno trokšta Ji:
  Kad amžiais būti pora,
  Kurios taip trokšta Jis.
« Grįžti