79. BAŽNYČIA
KAIP VIENAS NAUJAS ŽMOGUS
(R602, A1232)

 1. Buvom mirę nuodėmėse mes,
  Bet Dievas malonės apstus.
  Atgaivino ir prikėlė mus,
  Pasodino mus su Kristumi danguj.
 2. Jėzus kartu visus mus renka.
  Vieningi sieloj mes visad.
  Jo meilė išaugina mus,
  Kad pasiektume pilnatvę Kristaus mes.
 3. Su Å¡ventaisiais galim mes patirt
  Plotį, gylį, aukštį Dieve.
  Ir suvokti Kristaus meilę mums,
  Kad galėtume būt Jo pilnatvėje.
 4. Šiandien paslaptis mums atskleista —
  Dievo planą žinome mes.
  Kristų ir Bažnyčią regime,
  Senas priešas tik per Juos jau gėdoje.
 5. O, sustiprink, Tėve, mus Dvasia,
  Žmoguje vidiniame.
  Meile mus įtvirtink, įšaknyk,
  Per tikėjimą visų mūs širdyse.
 6. Gyvybingi ryšiai jungia mus,
  Kristaus KÅ«nas esame mes.
  Džiaugiamės kiekvienu mes nariu,
  Kristaus Kūnas ugdomas tik meilėje.
 7. Kad įvykdyt Jo sumanymą,
  Viešpats suvienijo mus.
  Mes Jame dabar Naujas Žmogus —
  Kūne Jam šlovė ir Kristuje. Amen!
« Grįžti