8. KAS APSAKYS DIDYBĘ JO

Kas apsakys didybę Jo ir valdžią pamatuos,
Jis trykšta gyvybės jėga!
Priklaups karaliai žemės šios ir Jėzaus
vardui nusilenks, Å¡altiniui MeilÄ—s ir Å viesos! }2k
Kas apsakys didybÄ™ Jo.
Kas apsakys Meilę Kristaus Viešpaties?
Kas apsakys didybÄ™ Jo?
Kas apsakys Å¡viesÄ… Jo?
Kas apsakys meilÄ™ Kristaus?

« Grįžti