81. BAŽNYČIA
(R560, A824)

 1. Bažnyčia — Kristaus Kūnas,
  Buveinė Tėvo Ji.
  Joj Tėvas susiliejo
  Su pašauktais žmonėm.
  Prieš sukurdamas pasaulį
  Išrinko Jis juos Sau,
  Sava mirtim atpirko
  Nužengęs iš dangaus.
 2. Mūs Viešpats Ją atgimdė,
  Kai prisikėlė Jis.
  Ji — Kūrinys Naujasis,
  Žmogus Naujasis Ji.
  Pašventinta per Žodį,
  Pakrikštyta Dvasia.
  Joj Kristus viešpatauja,
  Su Juo pašlovinta.
 3. Jos sudėtis — gyvybė,
  Tai Kristus, tiktai Jis;
  Šlovingas Jos Valdovas
  Čia viešpatauja Jis.
  Su Savimi pakėlė
  Virš priešų Ją visų,
  Kad sunaikint galėtų
  Šį priešą iš tiesų.
 4. Jos pamatas tik Kristus,
  Ji dieviška kaip Jis.
  Tik dvasioj Kristaus mirtį
  Mes galime patirt.
  Tik per prisikėlimą
  Statydina mus Jis,
  Mes esame Jo auksas —
  Gyvieji akmenys.
 5. Joje tik vienas Dievas —
  Ir Viešpats, ir Dvasia.
  Per krikštą tapo viena
  Jo Kūnas Sūnuje.
  Visi nariai vieningi
  Tikėjime vienam,
  Jie turi vieną viltį,
  Jie pašaukti vienam.
 6. Joje nariai mes esam
  Iš daugelio tautų.
  Nežiūrim mes į luomus —
  Visus sujungei Tu.
  Nėra čia nei laisvųjų,
  Nėra čia nei vergų;
  Čia matomas tik Kristus —
  Naujasis Jis Žmogus.
 7. Visatoj vienas Kūnas,
  Yra Jis Viešpaties.
  Per vietines bažnyčias
  Mes galim Jį regėt.
  Bažnyčias valdo Kristus,
  Mes atsakingi Jam.
  Bendravimas visatoj
  Per Jį vienybėje.
 8. Jeruzale Naująja
  Iškils prieš Kristų Ji,
  Tada apsčiai Jaunikį
  Išreikš pilnatvėje.
  Šviestuvas — Viešpats Kristus,
  O Dievas — jo šviesa.
  Ir kiekvienam žibinte
  Vienoda išraiška.
« Grįžti