82. BAŽNYČIA
VIEŠPATIES KAIMENĖ
(R593, A1221)

 1. Išvedė Jėzus iš gardo,
  Tapo Ganytoju mums.
  Žaliose lankose gano,
  Dosniai mums teikia turtus.
 2. Šlovingoj bažnyčioj
  Mes čia puotaujam su Juo.
  Tie, kurie visad vienybėj,
  Mėgausis gyvybe Jo.
 3. Mus susiskaldžiusius rado,
  Alkanus rado Jis mus.
  Į "gerą žemę" atvedęs,
  Atvėrė dvasią Jis mums.
 4. Viešpats — Jis mūsų ganykla.
  Viešpats — mūs maistas yra.
  Susirinkimuose mūsų
  Mus pamaitina visad.
 5. Su Juo gyvenam ant kalno,
  Mus atgaivina rasa.
  Troškulio jau nebeliko —
  Viešpats vanduo mūs yra.
 6. Jis mūsų džiaugsmas, ramybė —
  Nėra pavojaus čia mums.
  Savo kaimenę Jis saugo
  Ištikimu buvimu.
« Grįžti