85. DVASINĖ KOVA
PAKLUSNUMAS JAM
(R634, A880)

 1. Nepailstamai kartosim:
  Tėvui — „taip“, o priešui — „ne“
  Kad sumanymas šis Dievo,
  Būtų realybėje.
  Norim būti mes paklusnūs,
  Tavo valią vykdyti.
  Dvasioje tiktai gyventi,
  Tavo norus pildyti.
 2. Nepailstamai kartosim:
  Tėvui — „taip“, o priešui — „ne“
  Žodžiais šiais visi kovosim
  Dvasinėje kovoje.
  Saugok mus ir laimink, Dieve.
  Duok malonės dienai šiai.
  Mes kovoti pasirengę
  Ir kovosim atkakliai.
 3. Nepailstamai kartosim:
  Tėvui — „taip“, o priešui — „ne“
  Nors per sielvartus ir einam,
  Mes vis tiek kovosime.
  Gelbėk, išlaikyk mus, Dieve,
  Siekti tikslo nuolatos.
  Šauksimės mes Tavo vardo
  Mes visi be atvangos.
« Grįžti