86. DVASINĖ KOVA
ŽEMĖS UŽVALDYMAS
(R648, A1287)

  1. Užimsime mes žemę Dievo duotą mums,
    Nes Kristuje mes galim daug pasiekt.
    Kad ją užimt, mes esame aprūpinti
    Dvasia, Žodžiu, Bažnyčia ir Krauju.
  2. Sesės:
    Tai užvaldykim žemę, broliai!
    Ją Dievas mums atidavė.
    Greičiau užimkim ir užvaldykim
    Kaip bus šlovinga ją įgyt.
    Broliai:
    Tai užvaldykim žemę, sesės!
    Tikėdami giliai širdy.
    Ir neikim patys, kaip daugel metų,
    Juk Viešpats veda mus pirmyn.
  3. Mes turim kraują! Jo dėka ryžtingi mes.
    Mūs Kristus Dievui tinkama auka.
    Ir kraujas šis apvalo mus visus kasdien,
    Todėl apstus mums Dievas malone.
  4. Mes turim Žodį — maistas mūs yra kasdien,
    Skaitydami kartojame „Amen“.
    Šis Žodis kalba mūsų viduje kasdien
    Ir veda mus Jis Viešpaties šlovėn.
  5. Mes turim Dvasią! Tiesą turime per Ją.
    Ji nepriklausoma nuo mūs jausmų.
    Dvasia gyvena mūsų viduje kartu
    Ir veda mus siauru tiesos keliu.
  6. Bažnyčią turim! Tik joje mes galime
    Pilnatvę visą Viešpaties turėt.
    Ir visaapimantis Kristus taps visų
    Ir bus šventųjų viskas visame.
« Grįžti