88. ŠLOVĖS VILTIS
KRISTUS, KAIP MŪSŲ PAŠLOVINIMAS
(R687, A949)

 1. Šlovės viltis tik Kristus, gyvybė Jis mana,
  Suteikęs atgimimą, Jis persunkė mane.
  Ateis, kad mano kūną pakeistų iš tiesų,
  Kad tapčiau aš šlovingu Jo atvaizdu.
 2. Ateis! Ateis! Mane pašlovint ateis!
  Pakeisti kūną man ateis į Savo atvaizdą.
  Ateis! Ateis! IÅ¡pirkti mus visus!
  Šlovės viltis Jis mūsų, pašlovint mus ateis.
 3. Šlovės viltis Jis mūsų, Jis Dievo šlovėje.
  Ateis, kad susiliečiau su Juo pilnatvėje
  Jis atneša man Dievą, kad aš dalinčiau Jį
  Kad Jo šlovėj per amžius pasilikčiau.
 4. Šlovės viltis Jis mūsų, Jisai atpirko mus.
  Ateis ir mano kūnas tada bus nemarus.
  Tik pergale Savąja Jis mirtį sunaikins.
  Atėjęs mano kūną pašlovins.
 5. Šlovės viltis tik Kristus, istorija mana,
  AÅ¡ gyvas Jo gyvybe, nes viena esame.
  Ateis, kad būčiau laisvėj, kad būčiau šlovėje;
  Ir viena amžinybėj mes tapsime.
« Grįžti