89. ŠLOVĖS VILTIS VESTUVIŲ DIENA (R711, A1314)

 1. Greit Viešpats vėl sugrįš,
  Laukiame Jo visi.
  Palaimingiausia diena Å¡i bus.
  Galime tik Tavy
  Mylėt ir būt gyvi,
  Esi Jaunikis mūs visų.
 2. Nepastebėsime,
  Kaip Jį išgirsime
  Ir danguje mes išvysim Jį.
  Kokia palaiminta
  Bus ši akimirka —
  Jaunikis su Jaunąja bus.
 3. Dienos trumpėja jau.
  Greit jos prabėgs, tačiau
  Jėzus, mūs Viešpats, pas mus ateis.
  Trokštame su Tavim
  Vienybėje gyvent —
  Tu pakerėjai mūs širdis.
 4. Susitikimas greit,
  Viešpats suskubs ateit
  Nuotakos Savo pasiimt.
  O, aleliuja!
  Džiaugiasi mūs dvasia,
  Palaimintas Jaunikis bus.
« Grįžti