9. TĖVO GARBINIMAS JO MEILĖ
(R26, A30)

 1. O, kokią meilę mums davei!
  Dėkojam Tau išties.
  Tau, Tėve, lenkiamės žemai,
  Dėkojam iš širdies.
 2. Atvėrei Savo tikslą mums.
  Sumanymą širdies.
  Save apreiškei Sūnuje.
  Tu mus vedi išties.
 3. Tu brangų Sūnų mums davei —
  Jis numirė už mus,
  Kad taptume mes sūnumis,
  Paveldėję turtus.
 4. Gyvybę turime Jame.
  Tu Tėvu mūs tapai.
  Esybę Savo ir Save
  Tu mums atidavei.
 5. Tava Dvasia mūs dvasioje.
  Tau „Abba“ šaukiame.
  Mes gimę esame Jame.
  Į Jį mes keičiamės.
 6. Šlovėn atvesti sūnus Tu —
  To troškai visada.
  Mes tapsim atvaizdu SÅ«naus
  Duota Tava jėga.
 7. Tu atmainysi mus visus —
  Kiekvienas tau brangus.
  Atvesi Tu į šlovę mus
  Mes tikim iš tiesų.
 8. O, kokią meilę suteikei!
  Mes Tau dėkojame!
  Per amžius šlovinsim Tave
  Savose Å¡irdyse.
« Grįžti