90. MŪS KŪRĖJAS TURI TIKSLĄ

 1. Mūs Kūrėjas turi tikslą, dėl kurio mes žemėje,
  Atspindėdami Jo šlovę, valdžią Jo išreiškiame.
  Nors žmogus ir nusidėjo, nebematė jau prasmės —
  Mūsų Dievo Karalyste per Jo Sūnų suklestės.
 2. Jėzaus Kristaus Karalystė, nepaisant priešiškų planų,
  Reali, tvirta, galinga auga širdyse žmonių.
  Tik beverčiai išvedžiojimai mus moko: laukite mirties,
  Kristus stato Karalystę žemėje dabar išties.
 3. Jėzus, Gelbėtojas mūsų, Tėvo siųstas žemėje.
  Jis dabar — Dvasia, Gyvybe gali augti žmoguje.
  Tarsi sėkla mūsų dvasioj Kristus auga, plečiasi;
  Kol mes tapsime galiausiai Jo gyvybės vaisiumi.
 4. Broliai, sesės, laikas trumpas — Kristus laukia Nuotakos.
  Jis — sugrįžti neuždelstų, jei gyvybė sulapos.
  Nesistenkime kovoti, o tik savo vidumi
  Atsigręžkime į Kristų, persikeiskime į Jį.
« Grįžti