92. GEROJI ŽINIA
ATĖJIMAS PAS VIEŠPATĮ
(R765, A1048)

 1. Nieks neišteisina manęs,
  Tik Tavo kraujas šventas.
  Žinau aš, kad šauki mane,
  Einu aš, Jėzau, pas Tave.
 2. Einu dabar, nelauksiu aš,
  Kol sieloje nurims audra.
  Šventu krauju nuplauk mane,
  Einu aš, Jėzau, pas Tave.
 3. Nors mane drasko viduje
  Ramybės nėra širdyje.
  Esu kovoj ir baimėje,
  Einu aš, Jėzau pas Tave.
 4. Koks alkanas ir aklas aš,
  Bet Tu esi turtingas man.
  Aš viską rasiu Tavyje,
  Einu aš, Jėzau, pas Tave.
 5. Koks aš esu — priimsi Tu,
  Tikiu aš Tavo pažadu.
  Išliesi man malonę,
  Einu aš, Jėzau, pas Tave.
 6. Beribė meilė Tavo man
  Pašalino kliūtis visas.
  Dabar aš Tavo meilėje,
  Einu aš, Jėzau, pas Tave.
« Grįžti