93. GEROJI ŽINIA
ATÄ–JIMAS PAS VIEÅ PATÄ®
(R767, A1051)

 1. Girdžiu šaukimą aš,
  Tu pas Save kvieti.
  Savu Å¡ventu krauju mane
  Tu nori apvalyt.
 2. Pas Tave einu, mano Viešpatie.
  NuodÄ—mes manas nuplauk,
  Brangiausiuoju krauju.
 3. Nors silpnas aš esu
  Ir nuodÄ—mÄ— many,
  Nuplauni Tu mane krauju,
  Å ventumÄ… suteiki.
 4. O Jėzau, Tu užbaik
  Šį darbą manyje.
  Suteik malonę man, meldžiu,
  Ją lieki į mane.
 5. Kas ištikimas Jam —
  Suteikia viskÄ… Jis.
  Tik nenustok į Jį tikėt,
  Laikykis Jo Å¡irdy.
 6. Garbė už kraują Jo,
  GarbÄ—, nes Å¡ventas Jis.
  Palaimą teikia Kristus mums —
  Tik Jo dÄ—ka tyri.
« Grįžti