99. RAŠTO VIETOS GIEDOJIMUI
PSALMĖ 116:12—13
(R793, A1336)

Kuo Viešpačiui atlyginsiu
Už visa, už visa, už visa ką padarė Jis?
Priimsiu gelbėjimo taurę
Ir šauksiuos, ir šauksiuos, ir šauksiuos
Vardo mano Viešpaties.
« Grįžti